O NACIONALNEM SVETU

Nacionalni svet za demokratično prenovo volilnega sistema (SVS) je v soglasju z nekaterimi drugimi subjekti Civilne družbe marca leta 2021 ustanovila SINTEZA-KCD.

Za ustanovitev Nacionalnega sveta smo se odločili potem, ko smo več kot leto dni prepričevali vodstva političnih strank, da je sedanji volilni sistem zastarel (sprejet je bil leta 1992), da je nedemokratičen, saj ne dovoljuje državljanom sodelovanja pri oblikovanju kandidatnih list, da je pogojno skladen z Ustavo, saj ne spoštuje njenega določila, da morajo imeti odločilen vpliv na izvolitev poslancev volivci, da je nevaren, ker zaradi odtujenosti političnih strank in nezaupanja državljanov vanje povzroča negativno kadrovsko selekcijo …

Vse zaman. Vodstva političnih strank so še enkrat več svoje interese po oblasti postavile pred interese družbe po dobrem vodenju države.

 

Prav tako nismo uspeli prepričati Predsednika Republike g. Pahorja, naj on, po zgledu uspešnih demokratičnih držav (Nemčije, Irske, Islandije, Nove Zelandije in številnih drugih) imenuje eminentni Nacionalni svet in prevzame vodilno vlogo pri oblikovanju novega volilnega sistema in njegovi uveljavitvi preko referenduma. Predsednik te vloge, ki bi ga nedvomno afirmirala tako v Sloveniji kot v mednarodnih krogih, ni želel sprejeti.

 

Zato smo Nacionalni svet ustanovili mi. Vanj smo povabili vse pomembne strokovnjake in družbene aktiviste. Oblikovali smo delovno skupino, ki je pripravila predlog novega sistema, ki ga podajamo v javno razpravo. Odločila se je za kombinirani model, kjer se polovica poslancev voli neposredno, po dvokrožno večinskem sistemu, druga polovica pa po proporcionalnem načelu. Tak ali podobni sistemi uspešno delujejo v vseh naštetih državah, vse več držav pa v tej smeri načrtuje spremembo svojih neustreznih sistemov.

 

Naš temeljni cilj je, da dobimo predlog sodobnega volilnega sistema, torej »pogodbo« med državljani in političnimi strankami, ki določa, kako izvoliti poslance, na katere ljudstvo začasno prenaša del svoje suverenosti. Kajti, ne pozabimo:

Ustava določa, da IMA V SLOVENIJI OBLAST LJUDSTVO.

Kar, med drugim, pomeni, da mora volilni sistem

DOLOČATI, SPREJEMATI IN POTRJEVATI LJUDSTVO NA REFERENDUMU,

ne politične stranke s svojimi nenačelnimi dogovori.

 

Spletno stran smo zasnovali kot aktivno, kar pomeni, da lahko preko nje neposredno sodelujete v razpravi. Vabimo vas, da to storite.

Svoje pripombe in predloge pošiljajte na: sinteza@t-2.net

 

Za koordinacijski odbor SVS.

Emil Milan Pintar.

maxresdefault.jpg
GUMB.jpg
Untitled-2.jpg
 

ŠE VEČ OBJAV NA TEMO
SPREMEMB
VOLILNEGA SISTEMA

STAVEK.png